Author Archives: admin

Con đường cái quan

Con đường cái quan   Mỗi một dặm đường đi qua là một bức tranh tuyệt mỹ  

Posted in Từ Thung Lũng Lá Rơi | Leave a comment

Bến cũ bình minh

Thời gian như bóng câu Ngày qua ngày Hoàng hôn khuất  Bình minh sẽ hiện  Posted Yesterday by Vũ Thị Thiên Thư

Posted in Từ Thung Lũng Lá Rơi | Leave a comment

Một mảnh trời

  Rocky mountain Đường xương sống bắc nam , mênh mông bát ngát , đồi núi chập chùng… Đất đỏ , trời xanh, mây trắng bay …  

Posted in Hình Ảnh, Từ Thung Lũng Lá Rơi | Leave a comment

Red Desert Wyoming

Sa mạc đỏ Wyoming Những chuyến đi về trên Quốc lộ  I – 80 qua chiều ngang của Hoa Kỳ , mỗi lần trông thấy tấm biển ” Red Desert ”  như viên sỏi vướng trong chiếc giầy, chúng tôi vẫn … Continue reading

Posted in Từ Thung Lũng Lá Rơi | Leave a comment

Go West Young Men

Con đường Lịch sử đã vúi chôn bao nhiêu nắm xương của những người thanh  niên theo tiếng gọi Tây Tiến khai hoang vở đất biến dãy sa mạc ngút mắt thành những nông trại bát ngàn , đồng cỏ … Continue reading

Posted in Hình Ảnh, Từ Thung Lũng Lá Rơi | Leave a comment

Hương hoa

Là hương  hay là hoa em về trong uyễn mộng 

Posted in Hình Ảnh | Leave a comment

Lựu phun lửa Hạ

Nở chào nắng hạ

Posted in Từ Thung Lũng Lá Rơi | Leave a comment

Nhật Quỳnh

 Long lanh một đóa Chào năng mới len

Posted in Hình Ảnh | Leave a comment

Gap Bluff

Sydney Harbor Bên cạnh các biểu tượng Opera House , Harbor Bridge … còn có Botanic Garden,   Sydney National Park … Gap Bluff  

Posted in Hình Ảnh | Leave a comment

Bạch Lan

Từ Australia Down Under Đi xem Easter Show ở Sydney

Posted in Hình Ảnh | Leave a comment