Đến hẹn

IMG_2487

Những đoá hoa trung thành

Xuân đáo

Tái lai

Posted in Hình Ảnh | Leave a comment

Bóng Hoàng Hôn

P1230805

Trên quê hương

Người anh hùng áo vải

Tiếc thay

vận nước long đong

!!

Posted in Hình Ảnh | Leave a comment

Đông quân hối hả

P1210615

Lá Thu còn lưu luyến

Đông Quân đã vội vàng

Mùa sang mùa hối hả

Làm sao níu thời gian ?

Vũ Thị Thiên Thư

Posted in Từ Ngũ Đại Hồ | Leave a comment

Violet

Mùa Giáng SinhIMG_1676đầu tiên cùa Violet

Posted in Hình Ảnh | Leave a comment

Happy New Year


IMG_4154-001

Posted in Từ Thung Lũng Lá Rơi | Leave a comment

Indianapolis

P1210736

Về lại chốn xưa

Posted in Hình Ảnh | Leave a comment

Nóc Giáo Đường Orthodox ở Santorini Hy Lạp

P1210047

Posted in Từ Thung Lũng Lá Rơi | Leave a comment

Khổ qua

P1180151

Nắng cháy từng ngày

tàn cánh khổ qua

Posted in Từ Thung Lũng Lá Rơi | Leave a comment

Hai chị em

  • P1170514
  • Chưa quá xuân thì
  • em nương bóng chị
Posted in Hình Ảnh | Leave a comment

Đầu mùa

P1170488

Bắp cải đầu mùa

Posted in Hình Ảnh | Leave a comment