Em và Ta

Em và Ta

 

Em momg manh sợi tơ vương vấn

Phiêu phất phù vân dấn buị trần

Ta tiếng hát bên trời lận đận

Dòng trầm luân lạc dấu tình chân

 

Em là cánh hương mơ miên viễn

Mộng Trang Sinh lưu luyến giấc Hoè

Ta cội từng  quanh năm bất biến

Buông tàng tựa gốc lá nghiêng che

 

Em  bay như cách chim mòn mõi

Dừng lại cùng ta một góc rừng

Chắng thệ không nguyền thương bối rối

Gieo mầm kết trái gặt bâng khuâng

 

Em cứ là tơ là sợi tóc

Thời xanh thuở trắng vẫn cưu mang

Ta cứ bên trời ươm thơ mật

Vì em vẫn hát giữa mây ngàn
 

Vũ Thị Thiên Thư

Leave a Reply