Con đường cái quan

img_0102

Con đường cái quan

 

Mỗi một dặm đường đi qua

là một bức tranh tuyệt mỹ

 

This entry was posted in Từ Thung Lũng Lá Rơi. Bookmark the permalink.

Leave a Reply