Bến cũ bình minh

IMG_7173

Thời gian như bóng câu
Ngày qua ngày
Hoàng hôn khuất 
Bình minh sẽ hiện 
This entry was posted in Từ Thung Lũng Lá Rơi. Bookmark the permalink.

Leave a Reply