Go West Young Men

IMG_7193

Con đường Lịch sử đã vúi chôn bao nhiêu nắm xương của những người thanh  niên theo tiếng gọi Tây Tiến khai hoang vở đất biến dãy sa mạc ngút mắt thành những nông trại bát ngàn , đồng cỏ thênh thang …

This entry was posted in Hình Ảnh, Từ Thung Lũng Lá Rơi. Bookmark the permalink.

Leave a Reply