Hương hoa

thumb_IMG_6436_1024

Là hương 

hay là hoa

em về trong uyễn mộng 

This entry was posted in Hình Ảnh. Bookmark the permalink.

Leave a Reply