Gap Bluff

thumb_P1250809_1024

Sydney Harbor

Bên cạnh các biểu tượng Opera House , Harbor Bridge … còn có Botanic Garden,   Sydney National Park …

Gap Bluff

 

This entry was posted in Hình Ảnh. Bookmark the permalink.

Leave a Reply