Monthly Archives: December 2017

Lạc giữa rừng thu

    Lạc giữa rừng thu Vàng thu lá quyện chân xa Ngẩn ngơ gió thổi bóng tà huy bay Mình ta giữa chốn trần ai Nhớ hương ngày cũ tương lai mịt mù Vũ Thị Thiên Thư

Posted in Từ Thung Lũng Lá Rơi | Leave a comment