Monthly Archives: August 2016

Bến cũ bình minh

Thời gian như bóng câu Ngày qua ngày Hoàng hôn khuất  Bình minh sẽ hiện  Posted Yesterday by Vũ Thị Thiên Thư

Posted in Từ Thung Lũng Lá Rơi | Leave a comment

Một mảnh trời

  Rocky mountain Đường xương sống bắc nam , mênh mông bát ngát , đồi núi chập chùng… Đất đỏ , trời xanh, mây trắng bay …  

Posted in Hình Ảnh, Từ Thung Lũng Lá Rơi | Leave a comment