Monthly Archives: April 2015

Em Hai Mươi Tuổi

Em hai mưoi tuổi   Em đi giữa phố Sài Gòn Hai mươi tuổi dệt chưa tròn giấc mơ Mượt mà mưa nắng đường thơ Tóc mây xanh gội ngày chờ đêm trông   Gót chân nhỏ vướng bụi hồng … Continue reading

Posted in Thơ | Leave a comment

Lửa hạ

Mùa hạ về chưa?

Posted in Hình Ảnh | Leave a comment

Cánh trắng

Posted in Hình Ảnh | Leave a comment

Lily

Cánh lụa mềm phiêu phất Nhẹ gót hài tiên nga  

Posted in Hình Ảnh | Leave a comment

Trĩu cành

Vai gầy gánh nặng  

Posted in Hình Ảnh | Leave a comment