Monthly Archives: January 2015

Bướm nâu

Bướm nâu thường không thấy xuất hiện ban ngày chú bướm nầy đi lạc ?

Posted in Hình Ảnh | Leave a comment

Hỏi ?

Đôi mắt nầy có thể nhìn suốt làn nước trong ?

Posted in Hình Ảnh | Leave a comment

Vịnh Cortez

Mây hồng sau rặng núi Ngày rạng ngày Biển bình yên  

Posted in Hình Ảnh | Leave a comment

Thiền Sư

  Giữa trời biển mênh mông bên cạnh những chú chàng bè nhiệt náo một bóng trắng im lìm  

Posted in Hình Ảnh | Leave a comment

Uống cả bình minh

  Những tia nắng trong đầu ngày Ngọt hơn ngàn chung mỹ tửu    

Posted in Hình Ảnh | Leave a comment

Rạng Đông

  Rạng đông trên mặt biển yên lành   Biển bao giờ vẫn là  nam châm từ trường có ma lực vô cùng cuốn hút          

Posted in Hình Ảnh, Từ Thung Lũng Lá Rơi | Leave a comment