Monthly Archives: October 2014

Bông Mướp cuối mùa

      Sang mùa , chỉ còn lại một ít bông vàng trong nắng chiều hiu hắt  

Posted in Hình Ảnh | Leave a comment

Hồng Diệp báo Thu sang

Posted in Hình Ảnh | Leave a comment

Ngày Nắng Đẹp

Vịnh San Francisco Xanh xgắt một màu trời nước

Posted in Hình Ảnh | Leave a comment