Monthly Archives: September 2014

Mưa đầu mùa

Posted in Hình Ảnh | Leave a comment

Nghiêng

Posted in Hình Ảnh | Leave a comment

Đaị yến mùa trăng

Đại  yến  mùa  trăng      West Lafayette , Indiana, Con đường trung tâm nối hai miền đất nước bao la . Những  cuối tuần muà thu, đầu niên học, dòng xe cộ như thác nguồn , đổ xô về … Continue reading

Posted in Văn | Leave a comment