Monthly Archives: July 2014

Mong manh như cánh

Posted in Hình Ảnh | Leave a comment

Hoa Xương Rồng

Chỉ cần dăm ba giọt Sa mạc cũng đơm hoa

Posted in Hình Ảnh | Leave a comment