Monthly Archives: April 2013

Duyên

  Duyên   Trong ánh sáng nhiệm mầu Nở trăm nghìn hoa mỹ Đối ảnh tìm ngôn từ Chở bao nhiêu tình ý   Là hoá sinh kiều mỵ Về trong giấc liêu trai Ru đời quên thực tại Tận … Continue reading

Posted in Thơ | Leave a comment

Lá Phong

Posted in Hình Ảnh | Leave a comment

Chén … Huyenh đệ chi binh

Chén… Huynh đệ chi binh Huynh đệ chi binh …hề… Rót cho đầy chén cạn… Nam vô tửu …hề… Uống cho cạn chén đầy…   Tuổi năm mươi chưa mà đầu đã bạc Chuyện hàn huyên quanh bài hát lên … Continue reading

Posted in Thơ | Leave a comment

Bay Bridge San Francisco

Posted in Hình Ảnh | Leave a comment

Hát Giữa Tầng Không

Hát giữa tầng không   Ôm đàn hát giữa thinh không Ru cơn mộng đẹp phiêu bồng đó đây Kết tinh tú tụ màu mây Chắp đôi cánh biếc cùng bay ngút ngàn   Vũ Thị Thiên Thư  

Posted in Thơ | Leave a comment

Gió Lộng

Posted in Hình Ảnh | Leave a comment

Ngoại

Ngoại   Tháng tư bay khói đốt đồng Ngoại sầu khăn trắng tang chồng ngày qua Mưa đầu mùa hạt bay xa Khói hương chở cả tuổi hoa lên trời   Dây khoai gánh mạ một đời Lúa yêu thương … Continue reading

Posted in Thơ | Leave a comment

Bến chờ

Posted in Hình Ảnh | Leave a comment