Monthly Archives: August 2012

Thiên Điểu hồi sinh

Posted in Hình Ảnh | Leave a comment

Giấc mơ

  Giấc mơ Người thanh niên  tay xách cái túi nhỏ hành trang, đứng trong hàng nối đuôi theo nhau như trò chơi rồng rắn, kiên nhẫn chờ đợi ở trạm kiểm soát để được lên phi cơ , khuôn … Continue reading

Posted in Văn | Leave a comment