Monthly Archives: April 2012

Trong nắng

Posted in Hình Ảnh | Leave a comment

Em Hai Mươi Tuổi

Em hai mưoi tuổi Em đi giữa phố Sài Gòn Hai mươi tuổi dệt chưa tròn giấc mơ Mượt mà mưa nắng đường thơ Tóc mây xanh gội ngày chờ đêm trông * Gót chân nhỏ vướng bụi hồng Đời … Continue reading

Posted in Thơ | Leave a comment

Trông về

Posted in Hình Ảnh | Leave a comment