Monthly Archives: March 2012

Áo trắng tiểu thư

Áo trắng tiểu thư   Mai mốt em về ngang trường cũ Áo trắng tiểu thư như bóng mây Bài hát già nua ngày xa xứ Chiêm bao bất chợt trắng bàn tay   Bạc tóc vì ai câu hò … Continue reading

Posted in Thơ | Leave a comment

Hoàng Mai

Posted in Hình Ảnh | Leave a comment

Ý thơ tình đàn

Ý Thơ tình đàn   Thả vào biển ngát thanh âm Chùng dây Cẩm Sắt đoạn cầm khúc duyên Vì đâu lỗi phím thệ nguyền Để thương gọi nhớ từ chiêm bao về   Sắt vàng trộn giữa cuồng mê … Continue reading

Posted in Thơ | Leave a comment