Monthly Archives: July 2011

Anh Hai

  Anh Hai – Anh Hai gọi nghỉ đi, mình chơi với cả nhà, vui lắm – Baybee, mình không nên gọi nghỉ, khi nào mình muốn nghỉ thì phải xin phép trước, người ta sẽ xếp thời khóa biểu … Continue reading

Posted in Từ Ngũ Đại Hồ | Leave a comment

Mưa Mùa

      Mưa mùa Đôi chân bé nhỏ chạy lúp xúp theo Dì, đôi mắt sợ hãi ngước lên trời, trông theo đám mây đen kéo nhau bay vội vã, phút chốc như tấm màn che kín một góc … Continue reading

Posted in Văn | Tagged | Comments Off on Mưa Mùa

Nhật hạ

Posted in Hình Ảnh | Leave a comment

Chia Niềm riêng

Chia niềm riêng Gội sương sớm bơ phờ vóc liễu Chở tình thâm trăng chiếu mông lung Chia niềm riêng nổi đau chung Cành Nam mõi cánh chim Hồng tha phương Ngóng gió bắc đoạn trường Hồ Mã Vọng non … Continue reading

Posted in Thơ | Leave a comment

Chào nắng mai

Posted in Hình Ảnh | Leave a comment

Sen Hạ

Posted in Hình Ảnh | Leave a comment

Sen Hồng

Posted in Hình Ảnh | Leave a comment

Nếp Cũ

Nếp cũ   -Tay trái giữ ngay chính giữa , tay phải cuộn lại cho tròn, cho thật khít, bằng không thì bột chảy ra , nhân bánh sẽ bể. Ngoại ngồi trên cánh phản trong nhà bếp,chung quanh là … Continue reading

Posted in Văn | Leave a comment